Apie projektą

2019 m. birželio 17 d. pasirašyta projekto „Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“ sutartis. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų ordino) bažnyčia yra kultūros paveldo objektas, jos statusas – valstybės saugomas objektas (UK 37604).

Skatinant bendruomeninį ir socialinį gyvenimą aplink dominikonų vienuolyną ruošiamasi iki galo sutvarkyti bažnyčios išorę ir pritaikyti ją kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms bei turistinėms reikmėms.

Taigi artimiausius porą metų dominikonų vienuolyno brolių laukia remonto ir tvarkybos darbų iššūkis.

Įgyvendinant projektą siekiama didinti Dominikonų ordino kultūros paveldo Lietuvoje žinomumą, brolių dominikonų kultūrinį ir dvasinį palikimą mūsų šalies istorijoje.

Projekto metu bus pakeistas pagrindinis bažnyčios stogas, restauruoti šiaurinis, pietinis ir vakarinis fasadai, pakeisti langai, sutvarkyti pamatai, suremontuotas įėjimas į bažnyčios kriptą.

Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų, taip pat finansiškai prisideda Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas ir Šiaurės Prancūzijos dominikonų provincija.

Be to, dar lieka „būtini, bet ne finansuotini darbai“, t. y. įrengti bažnyčioje žaibosaugą, sutvarkyti nuogrindą, atlikti būtinus tyrimus bei administruoti projektą. Broliai vienuoliai kreipiasi į visus geros valios žmones, galinčius ir norinčius auka paremti Dominikonų ordino bažnyčios tvarkybos darbus, kurių apskaičiuota vertė – 79.069 EUR.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti puslapyje https://www.esinvesticijos.lt/