Apie projektą

2019 m. birželio 17 d. pasirašyta projekto „Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“ sutartis. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų ordino) bažnyčia yra kultūros paveldo objektas, jos statusas – valstybės saugomas objektas (UK 37604).

Skatinant bendruomeninį ir socialinį gyvenimą aplink dominikonų vienuolyną ruošiamasi iki galo sutvarkyti bažnyčios išorę ir pritaikyti ją kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms bei turistinėms reikmėms.

Taigi artimiausius porą metų dominikonų vienuolyno brolių laukia remonto ir tvarkybos darbų iššūkis.

Įgyvendinant projektą siekiama didinti Dominikonų ordino kultūros paveldo Lietuvoje žinomumą, brolių dominikonų kultūrinį ir dvasinį palikimą mūsų šalies istorijoje.

Projekto metu bus pakeistas pagrindinis bažnyčios stogas, restauruoti šiaurinis, pietinis ir vakarinis fasadai, pakeisti langai, sutvarkyti pamatai, suremontuotas įėjimas į bažnyčios kriptą.

Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų, taip pat finansiškai prisideda Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas ir Šiaurės Prancūzijos dominikonų provincija.

Mes, dominikonų vienuolyno broliai, norime padėkoti ir pasidžiaugti, jog Jūsų, geros valios žmonių, auka buvo surinkta prašoma suma bažnyčios stogo ir išorės fasadų darbams. Darbai užsitęsė… Dėl vienuolyno bažnyčios stogo išskirtinumo bei atsiradusių nenumatytų papildomų darbų projekto kaina išaugo. Nuoširdžiai AČIŪ visiems, kurie ir ateityje ketinate remti vienuolyno bažnyčios tvarkybos darbus, taip pat tiems, kurie vienuolyno brolius  palaikysite malda, šilta mintimi ir užtariančiu žodžiu. 

Trūkstama suma yra 26092,77 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti puslapyje https://www.esinvesticijos.lt/